Over De Brielse Zeilschool

Al sinds 1957 geeft de Brielse Zeilschool zeilles aan jongeren van 8 t/m 17 jaar. De zeilschool ligt vlakbij het stadje Brielle in Zuid Holland, ongeveer 20 minuten van Rotterdam. Jaarlijks worden verschillende zeilkampen georganiseerd. Al deze weken worden gekenmerkt door de combinatie van cursussen op hoog niveau én een geweldige sfeer.

Waarin komt dit hoge niveau tot uiting? De Brielse Zeilschool gemachtigd CWO-diploma’s uit te reiken aan haar leden. Je wordt als cursist jeugdlid van de D.S.Z.V. “De Brielse Maas”, zodra je een keer een kamp hebt gedaan. Verder is er op de Brielse Zeilschool goed materiaal aanwezig en krijg je les van jonge, maar zeer ervaren instructeurs.

Soorten kampen

In de zomer, tijdens onze compleet verzorgde zeilkampen, wordt er zes zomerweken lang les gegeven in Randmeren waarbij het CWO-diploma 1, 2 of 3 behaald kan worden. Vier van de zes zomerkampen bieden ook de mogelijkheid een zwaardbootcursus in de Laser Vago te volgen, voor gevorderde zeilers die minimaal 50kg wegen. Voor de jongste zeilers van 8 t/m 12 jaar zijn er Optimistenweken tijdens Pinksteren. Ook in de zomer zijn er twee Optimistenweken, deze vallen in zomerweek 3 en 4. Deze twee weken zijn voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Een actueel overzicht van onze zomerkampen met alle data en prijzen vindt u hier. Wil je weten hoe een zomerkamp bij De Brielse Zeilschool eruit ziet? Klik dan hier.

Naast alle gebruikelijke zeilcursussen wordt de zogenaamde Arduinweek georganiseerd, een zeilweek voor geestelijke gehandicapten van de Stichting Arduin.

CWO

De D.S.Z.V. “De Brielse Maas” is aangesloten bij het Watersportverbond en wordt erkend door de Commissie Watersport Opleidingen, de CWO. Deze Commissie houdt zich bezig met het opstellen van een uniform diploma dat landelijk erkend wordt. Om het niveau te waarborgen voert de CWO dan ook controles uit op de door hen erkende zeilverenigingen.

Na een week zeilen ontvangen de cursisten een vorderingsstaat, hierop worden de onderdelen die goed beheerst worden afgetekend. Indien aan alle onderdelen wordt voldaan behalen ze een CWO-diploma. Kortom; je kunt op onze zeilschool dus een officieel CWO-diploma halen.

Tijdens alle zeilkampen worden theorie en praktijk afwisselend behandeld. Overdag wordt er gezeild en ’s avonds krijgen de cursisten theorieles uit een theorieboek, gemaakt door de leden van de zeilvereniging. Meer informatie over de CWO vind je hier.