Algemene voorwaarden 

Hier vindt u de algemene voorwaarden van de Brielse Zeilschool:

 

Algemeen

 • Er is sprake van een overeenkomst als de klant het aanbod van de ondernemer accepteert.

Betalingen

 • De aanbetaling van 135€ dient na 30 dagen te worden overgemaakt.
 • Het volledige cursusgeld voor het Optiweekend en het Lenteweekend dient vóór 1 april te zijn overgemaakt. Voor de zomerweek geldt 1 mei.
 • Na verstrijken van deze tijd krijgt de ouder één kosteloze herinnering, dan heeft de klant nog 14 dagen om het te betalen.

Annuleren

 • Als de klant de cursus wil annuleren moet dit zo spoedig mogelijk worden aangeven.
 • De ondernemer krijgt
  • 75% van de overeengekomen reissom bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de cursusperiode.
  • 100% van de overeengekomen reissom bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de cursusperiode.
 • De aanbetaling van €135 geldt voor elke annulering als minimumbedrag.
 • Als de klant de overeenkomst annuleert, kan hij aanvragen of er een ‘indeplaatsstelling’ wordt ingediend. Hiervoor mogen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Als door overmacht van de cursist de cursus niet gevolgd kan worden dan komen klant en ondernemer samen tot een passende overeenkomst.

Calamiteit en annulering

 • Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de cursus spreekt men van een calamiteit, en is de cursus nog niet aangevangen, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door de klant vooruitbetaalde gelden terug in de vorm van restitutie of een waardebon. U heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.
 • Dit geldt ook in geval van een pandemie of een epidemie.
 • Cursisten die ziek worden voorafgaand of tijdens de cursus vallen onder het regime van een reisverzekering, annuleringsverzekering, ziektekostenverzekering etc.
 • De waardebon is niet persoonsgebonden. En is voor de komende twee zeilseizoenen inzetbaar. Daarna vervalt de waarde van de waardebon en heeft de klant geen recht op restitutie.